ไก่ชนเหนือ.คอม : แหล่งรวมซุ้มไก่ชนคุณภาพ ของภาคเหนือ บนโลกออนไลน์ ติดต่อลงโฆษณา | เกี่ยวกับไก่ชนเหนือ | ติดต่อเรา

กลับหน้าซุ้ม
ยอดชม : 8170 ครั้ง 

ผลการประกวดไก่สวยงาม จ.พิษณุโลก

ผลการประกวดไก่สวยงาม จ.พิษณุโลก
ผลการประกวดไก่สวยงาม จ.พิษณุโลก
ผลการประกวดไก่สวยงาม จ.พิษณุโลก
ผลการประกวดไก่สวยงาม จ.พิษณุโลก

รายละเอียด

ผลการประกวดไก่สวยงาม จ.พิษณุโลก

ผลการประกวดไก่ชนพื้นเมืองสวยงามชิงถ้วยพระราชทาน ฯ

งานประจำปีตักบาตรเทโว เทศกาลวันออกพรรษา

วันพุธ ที่ 31 ตุลาคม 2555

ณ วัดสกัดน้ำมัน ตำบลท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ประจำปี 2555

รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร

ได้แก่ ไก่ชื่อฟ้าทลายโจร น้ำหนัก 3.7 กิโลกรัม ซุ้มภูเขาทอง จ.อยุธยา

รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมถ้วยพระราชทานพระองค์เจ้าศรีรัศมี พระวรชายาฯ

ได้แก่ ไก่ชื่ออภัสรา น้ำหนัก 3.2 กิโลกรัม ของซุ้มประจักษ์ดาว อ.ธวัชชัย บุญเลิศ กรุงเทพมหานครฯ

รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมถ้วยพระราชทานองค์ทีปังกรรัศมีโชติ

ได้แก่ ไก่ชื่อกรุงสยาม น้ำหนัก 3.8 กิโลกรัม ซุ้มภูเขาทอง จ.อยุธยา

รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมถ้วย พณ.ฯ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ได้แก่ ไก่ชื่อเพชรนาคราช น้ำหนัก 3.9 กิโลกรัม คุณสุชาดา นาคเงิน จ.ฉะเชิงเทรา

 

ไก่ชนนเรศวรเพศผู้ น้ำหนัก 3.00-3.49 กิโลกรัม

รางวัลชนะเลิศได้แก่ ไก่ชื่อ สิงห์ทอง น้ำหนัก 3.0 กิโลกรัม ของนายประพล อินทร์ชื่น จ.พิษณุโลก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ได้แก่ไก่ชื่อ ทองราชมังคลา น้ำหนัก 3.2 กิโลกรัม ของนายนิธิพัฒน์ สุขเจริญพงษ์ จ.นครปฐม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ได้แก่ไก่ชื่อ ทองเจ้าเลี้ยง น้ำหนัก 3.3 กิโลกรัม ของซุ้มพันธมิตร จ.พิษณุโลก

รางวัลชมเชยได้แก่ไก่ชื่อ ศิริมงคล น้ำหนัก 3.0 กิโลกรัม ของนายนิเวศ หน่อทองคำ จ.ราชบุรี

 

ไก่ชนนเรศวรเพศผู้ น้ำหนัก 3.50-3.99 กิโลกรัม

รางวัลชนะเลิศได้แก่ ไก่ชื่อ ฟ้าทลายโจร น้ำหนัก 3.7 กิโลกรัม ของซุ้มภูเขาทอง จ.อยุธยา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ได้แก่ไก่ชื่อ เจริญทอง น้ำหนัก 3.5 กิโลกรัม ของนายจตุพร เลี้ยงหล่ำ จ.สุพรรณบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ได้แก่ไก่ชื่อ ทองน้ำลด น้ำหนัก 3.5 กิโลกรัม ของซุ้มไร่ราชันย์ จ.พิษณุโลก

รางวัลชมเชยได้แก่ไก่ชื่อ เพชรสยาม น้ำหนัก 3.7 กิโลกรัม ของนายสุพจน์ อมตทวีวัฒน์ จ.นครปฐม

 

ไก่ชนนเรศวรเพศผู้ น้ำหนัก 4.00 กิโลกรัม ขึ้นไป

รางวัลชนะเลิศได้แก่ ไก่ชื่อ อินทรีย์ทอง น้ำหนัก 4.1 กิโลกรัม ของซุ้มประจักษ์ดาว อ.ธวัชชัย บุญเลิศ จ.กรุงเทพฯ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ได้แก่ไก่ชื่อ จอมทัพ น้ำหนัก 4.1 กิโลกรัม ของนายสุพจน์ อมตทวีวัฒน์ จ.นครปฐม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ได้แก่ไก่ชื่อ บุญถนอม น้ำหนัก 4.3 กิโลกรัม ของนายสุพจน์ อมตทวีวัฒน์ จ.นครปฐม

รางวัลชมเชยได้แก่ไก่ชื่อ ทองนำชัย น้ำหนัก 4.4 กิโลกรัม ของนายนิธิพัฒน์ สุขเจริญพงษ์ จ.นครปฐม

 

 

ไก่ชนนเรศวรหนุ่มดาวรุ่งเพศผู้ น้ำหนัก 2.50-3.00 กิโลกรัม

รางวัลชนะเลิศได้แก่ ไก่ชื่อ มีนา น้ำหนัก 2.9 กิโลกรัม ของ ร.ร.พิษณุโลกปัญญานุกูล จ.พิษณุโลก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ได้แก่ไก่ชื่อ ตุลา น้ำหนัก 2.8 กิโลกรัม ของ ร.ร.พิษณุโลกปัญญานุกูล จ.พิษณุโลก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ได้แก่ไก่ชื่อ สมชาย น้ำหนัก 2.6 กิโลกรัม ของนายสมนึก พรหมสูง จ.พิษณุโลก

รางวัลชมเชยได้แก่ไก่ชื่อ เพชรระยอง น้ำหนัก 3.0 กิโลกรัม ของซุ้มพันธมิตร จ.พิษณุโลก

 

ไก่ชนนเรศวรหนุ่มดาวรุ่งเพศผู้ น้ำหนักมากกว่า 3.00 กิโลกรัม ขึ้นไป

รางวัลชนะเลิศได้แก่ ไก่ชื่อ กรุงสยาม น้ำหนัก 3.8 กิโลกรัม ของซุ้มภูเขาทอง จ.อยุธยา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ได้แก่ไก่ชื่อ ครองราช น้ำหนัก 3.5 กิโลกรัม ของซุ้มภูเขาทอง จ.อยุธยา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ได้แก่ไก่ชื่อ ทับทิม น้ำหนัก 3.8 กิโลกรัม ของซุ้มเข็มวันฟาร์ม จ.กำแพงเพชร

รางวัลชมเชยได้แก่ไก่ชื่อ ทองมีแสง น้ำหนัก 3.6 กิโลกรัม ของนายสุพจน์ อมตทวีวัฒน์ จ.นครปฐม

 

ไก่ชนนเรศวรเพศเมีย น้ำหนักต่ำกว่า 2.50 กิโลกรัม

รางวัลชนะเลิศได้แก่ ไก่ชื่อ เพชรน้อย น้ำหนัก 2.2 กิโลกรัม ของซุ้มขิงอยุธยา จ.อยุธยา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ได้แก่ไก่ชื่อ สร้อยฟ้า น้ำหนัก 2.3 กิโลกรัม ของซุ้มพันธมิตร จ.พิษณุโลก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ได้แก่ไก่ชื่อ บัวงาม น้ำหนัก 2.0 กิโลกรัม ของนายสำเริง ยอดเกี้ยว จ.พิษณุโลก

รางวัลชมเชยได้แก่ไก่ชื่อ บัวขาว น้ำหนัก 2.4 กิโลกรัม ของซุ้มพันธมิตร จ.พิษณุโลก

 

ไก่ชนนเรศวรเพศเมีย น้ำหนัก 2.50 กิโลกรัม ขึ้นไป

รางวัลชนะเลิศได้แก่ ไก่ชื่อ อาภัสรา น้ำหนัก 3.0 กิโลกรัม ของซุ้มประจักษ์ดาว อ.ธวัชชัย บุญเลิศ จ.กรุงเทพฯ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ได้แก่ไก่ชื่อ วีนัส น้ำหนัก 2.8 กิโลกรัม ของนายสำเริง ยอดเกี้ยว จ.พิษณุโลก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ได้แก่ไก่ชื่อ เดือยทอง น้ำหนัก 2.8 กิโลกรัม ของ ด.ญ.พิชชานันท์ อินปอ จ.พิษณุโลก

รางวัลชมเชยได้แก่ไก่ชื่อ เข็มทอง น้ำหนัก 2.8 กิโลกรัม ของซุ้มพันธมิตร จ.พิษณุโลก

 

ไก่ชนเหลืองหางขาว(ทุกเฉดสี)เพศผู้ น้ำหนัก 3.00 กิโลกรัม ขึ้นไป

รางวัลชนะเลิศได้แก่ ไก่ชื่อ สมหวัง น้ำหนัก 3.3 กิโลกรัม ของซุ้มพันธมิตร จ.พิษณุโลก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ได้แก่ไก่ชื่อ มาลัยทอง น้ำหนัก 3.5 กิโลกรัม ของนายสุวิโรจน์ อิติปิโช กรุงเทพฯ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ได้แก่ไก่ชื่อ สุดสาคร น้ำหนัก 3.1 กิโลกรัม ของนายธีระชัย พงษ์โต จ.สมุทรสาคร

รางวัลชมเชยได้แก่ไก่ชื่อ พันธมิตร น้ำหนัก 3.0 กิโลกรัม ของนายเอกศักดิ์ ศิวะบุญ จ.นครปฐม

 

ไก่ชนประดู่หางดำเพศผู้

รางวัลชนะเลิศได้แก่ ไก่ชื่อ ดาวจรัสแสง น้ำหนัก 3.2 กิโลกรัม ของนายปรีชา กลั่นตระกูล จ.ฉะเชิงเทรา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ได้แก่ไก่ชื่อ ไทรน้อย น้ำหนัก 3.1 กิโลกรัม ของนายธีระวุฒิ กลิ่นหอม จ.ฉะเชิงเทรา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ได้แก่ไก่ชื่อ เจ้าสิงหา น้ำหนัก 4.3 กิโลกรัม ของนายธีระชัย พงษ์โต จ.สมุทรสาคร

รางวัลชมเชยได้แก่ไก่ชื่อ พันธมิตร น้ำหนัก 3.0 กิโลกรัม ของนายสุพจน์ อมตทวีวัฒน์ จ.นครปฐม

 

ไก่ชนเทาทองเพศผู้

รางวัลชนะเลิศได้แก่ ไก่ชื่อ เทางิ้วงาม 1 น้ำหนัก 2.9 กิโลกรัม ของนายสนาม เขียวขำ จ.พิษณุโลก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ได้แก่ไก่ชื่อ เทางิ้วงาม น้ำหนัก 3.4 กิโลกรัม ของนายสำเริง ยอดเกี้ยว จ.พิษณุโลก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ได้แก่ไก่ชื่อ เทางิ้วงาม 2 น้ำหนัก 3.5 กิโลกรัม ของนายสนาม เขียวขำ จ.พิษณุโลก

รางวัลชมเชยได้แก่ไก่ชื่อ เทางิ้วงาม 3 น้ำหนัก 3.1 กิโลกรัม ของนายสนาม เขียวขำ จ.พิษณุโลก

 

 

ไก่ชนเขียวหางดำเพศผู้ น้ำหนัก 3.00 กิโลกรัม ขึ้นไป

รางวัลชนะเลิศได้แก่ ไก่ชื่อ เพชรนาคราช น้ำหนัก 3.9 กิโลกรัม ของคุณสุชาดา นาคเงิน จ.ฉะเชิงเทรา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ได้แก่ไก่ชื่อ มรกตพิชัย น้ำหนัก 3.3 กิโลกรัม ของนายสุพจน์ อมตทวีวัฒน์ จ.นครปฐม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ได้แก่ไก่ชื่อ เขียวพิชัย น้ำหนัก 3.1 กิโลกรัม ของนายสุพจน์ อมตทวีวัฒน์ จ.นครปฐม

รางวัลชมเชยได้แก่ไก่ชื่อ เทพนาคราช น้ำหนัก 2.9 กิโลกรัม ของคุณสุชาดา นาคเงิน จ.ฉะเชิงเทรา


วันที่: 15/11/55 06:57 น. ราคา

แสดงความคิดเห็น


VIP
ชื่อซุ้ม: ประจักษ์ดาว      เว็บซุ้ม: http://www.kaichonnue.com/provenstars
บริหารงานโดย: ธวัชชัย บุญเลิศ
ที่ตั้งซุ้ม: 31/4 ม.3 ขว.บางไผ่ บางแค กรุงเทพฯ
เบอร์โทรติดต่อ: 0865155904, 0927023727
E-mail: haangkaao@hotmail.com
[การชำระเงิน]
ชื่อบัญชี: ธวัชชัย บุญเลิศ
เลขที่บัญชี: 0912270319    ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
ธนาคาร: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)   สาขา: หมู่บ้านเศรษฐกิจ